martes, 18 de decembro de 2018

Prohibido Nacer


Blackie Books (2017)


As vivencias de Trevor Noah na súa Sudáfrica natal durante e despois do apartheid. Non é so un perturbador relato do que supoñía crecer en Sudáfrica durante o apartheid, senón unha carta de amor á extraordinaria nai do autor que abrangue dende o seu nacemento ata que se emancipa do fogar familiar.


O autor ofrece unha serie de agudas instantáneas da existencia no asentamento de Soweto, onde vivía a súa aboa materna. Alí, lembra, o 99.9% da poboación era negra, e a súa pel clara convertíao nunha curiosidade para a veciñanza.

Tamén lembra que “o asentamento estaba en permanente estado de insurrección. Sempre había alguén manifestándose ou protestando en algures, e había que reprimilo. Mentres xogada na casa da miña aboa, oía os tiros, os berros, como disparaban gas lacrimóxeno contra a multitude 

El Rastro Brillante del Caracol


Destino (2014)

Sam ten 16 anos e Síndrome de Asperger, unha forma lixeira de autismo. É un crac dos ordenadores, pero ten poucos amigos e lle costa interactuar cos demais na vida cotiá. Un día coñece a Martina e o seu mundo cambia. Gústalle moito pero non sabe como achegarse a ela, e ao pouco tempo descobre que un acosador a está a poñer en grave perigo. Sam terá que esforzarse moito para superar as súas limitacións se quer axudala e desenmascarar ao culpable.

Entrevistas á autora


martes, 4 de decembro de 2018

El Hogar de Miss Peregrine para Niños Peculiares

Ransom Riggs

Planeta (2016)

Cando o benquerido avó de Jake lle deixa as pistas dun misterio que se estende por diferentes mundos e tempos, Jake atopa un lugar máxico coñecido como o Fogar de Miss Peregrine para Nenos Peculiares. Pero o misterio e o perigo afóndanse cando chega a coñecer os residentes e aprende acerca dos seus poderes especiais, e os seus poderosos inimigos.