sábado, 4 de novembro de 2017

Los Renglones Torcidos de Dios


Planeta (1979)

Alice Gould é ingresada nun sanatorio mental. No seu delirio, cre ser unha investigadora privada a cargo dun equipo de detectives dedicados a esclarecer complicados casos. Segundo unha carta do seu médico particular, a realidade é outra: a súa paranoica obsesión é atentar contra vida do seu home. A extrema intelixencia desta muller e a súa actitude aparentemente normal confundirán aos médicos ata o punto de non saber a ciencia certa si Alice foi ingresada inxustamente ou padece realmente un grave e perigoso trastorno psicolóxico.


Ningún comentario: