domingo, 25 de marzo de 2018

Estupor y Temblores

https://elpais.com/diario/2009/03/01/eps/1235892412_850215.htmlAmélie Nothomb

Anagrama (1999)

Novela de inspiración autobriográfica que conta a historia dunha moza belga que comeza a traballar en Tokio nunha gran compañía xaponesa. Pero no Xapón actual, fortemente xerarquizado, a rapaza ten o lastre dun dobre hándicap: é occidental e muller, o que a converterá en branco dunha cascada de humillacións e dunha progresiva degradación laboral que a levará a apasar da contabilidade a servir cafés, ocuparse da fotocopiadora e finalmente encargarse da limpeza dos lavabos masculinos.
Ningún comentario: