martes, 18 de decembro de 2018

Prohibido Nacer


Blackie Books (2017)


As vivencias de Trevor Noah na súa Sudáfrica natal durante e despois do apartheid. Non é so un perturbador relato do que supoñía crecer en Sudáfrica durante o apartheid, senón unha carta de amor á extraordinaria nai do autor que abrangue dende o seu nacemento ata que se emancipa do fogar familiar.


O autor ofrece unha serie de agudas instantáneas da existencia no asentamento de Soweto, onde vivía a súa aboa materna. Alí, lembra, o 99.9% da poboación era negra, e a súa pel clara convertíao nunha curiosidade para a veciñanza.

Tamén lembra que “o asentamento estaba en permanente estado de insurrección. Sempre había alguén manifestándose ou protestando en algures, e había que reprimilo. Mentres xogada na casa da miña aboa, oía os tiros, os berros, como disparaban gas lacrimóxeno contra a multitude 

Ningún comentario: